Egyesületünk támogatója a Szekeres László Alapítvány által a Bethlen Gábor Alap
 

 

Temesvár 2008.02.22. - Video


 
Lukácsfalvi Fodor Béla
Ausztrália
 
 

 

 
  Sándorfalván voltunk
 
 
Sándorfalviak nálunk
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Belépési nyilatkozat

Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédő egyesület

Nagybecskerek község
23224 Lukácsfalva
Petõfi Sándor 2Tel: 023 3885 150,
Mob: 064 2246899


e-mail: feherto.fehrt1@gmail.com
Az egyesületünk 1997-ben alakult meg elõször. Az év Búcsú napján, már tartalmas műsort szervezett. A történészek István király életérõl tartottak elõadást, majd az ünnepélyes szentmise közben, Vitkayné Kovács Vera elénekelte az Áve Máriát.
Egészen 2006-ig szélcsend volt házunk táján. A második Paradicsom napjának a szervezõ bizottsága, munkavégzetivel, folytatta tevékenységét. Az eredmény pedig - a Fehér tó HÁKE teljes megújulása. Az új vezetõség elõször a törvénynek megfelelõen elvégezte a változások bejegyzését. Kijelölte céljait és rendszeresen, legalább havonta egyszer, tanácskozik az idõszerű témákról. Legjobban a megjelenõ pályázaokra összpontosul a tevékenység, de a felszerelésbe is lett már befektetve. Más szervezetekkel együttműködési megállapodásokat kötöttünk.


Mi történik házunk táján?A IX. festőtáborra az előkészületek júliusban kezdődtek a meghívók elküldésével. Augusztusban történt a résztvevők listájának a véglegesítése, a szükséges kellékek beszerzése.

 

Szeptember 1-én, 9 órai kezdettel, Lukácsfalván, a Fehér tó egyesület székházában kezdődött a tábor lebonyolítása, majd az alkotások elkészítése a kiállításra - a képek bekeretezése. Szeptember 2-án, a Falunap alkalmából, a tárlatból 6 festmény volt adományozva a Falunapon és a Paradicsomnapon résztvevő versenyzőknek.

 

A festőtáborban résztvevők listája: Juhász István, Radu Flora, Meleghy Zsuzsanna, Kovács Hajnalka, Jelena Milic, Ozegovic Olgica, Glumac Silvana, Dojkic Svetozar, Vulin Ziva, Tóth-Kása Piroska, Hallai Mihály, Hallai Magdolna, Andrási Péter és Fehér Erzsébet.

 

A táborban 20 kép készült. Az alapanyagokat, üdítőt, ebédet, az elkészült festményeknek a bekeretezésének költségeit a Szekeres László Alapítványtól kapott támogatásból valósítottuk meg. A keretezést a nagybecskereki Uni-Art cég végezte.

 

Művészek száma - 14, alkotás 20, egyesületek amelyeket képviseltek - 6, települések bevonva - 6, A kiállítást látogatók száma szeptember 2-án 250-en.

 

A festőtáborról és a kiállításról a közösségi oldalakon volt készítve beszámoló képekben, valamint internetes weboldalakon.

 

Eddig 9 alkalommal sikerült megszervezni a Fehér tó festőtáborát. A művészeknek, mindig, biztosítva voltak a kellő kellékek, üdítők, étkezés.

 

A továbbiakban is tervben van a tábor megszervezése, avval, hogy a tábor összevonva lesz megtartva a falunapi rendezvényekkel, így a költségek közösek lesznek.

 

 

Első alkalommal volt Budapestről is résztvevő az alkotótáborban.

A képen Andrási Péter
A Bethlen Gábor Alap a Szekeres László Alapítvány révén, 2017-ben is támogatta a Fehér tó egyesület müködési költségeit. A keretből biztosítva volt a könyvelési költségek fedezése. A székhely fűtési költségei (2017/18) is megoldódtak és egész télen aktivitások folynak az egyesületben.

Lukácsfalván, a Fehér tó egyesület, 2018.Január 9-én szervezte meg a településen gazdálkodó kertészek részére a folyamatban lévő pályázati lehetőségek megismerését, külön téma padig a muzslyai Császár kert kft. integrátori szerepe volt.Sorrendben a VIII. Fehér tó festőtábort szervezte meg a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE.

Az egyesület szakosztályvezetője, Juhász István, volt megbízva a jelenlévő 16 festőművész tematikus alkotásainak válogatásával, majd a képek rámázásával.

A táborban készült képekből a testvértelepülésekre is került néhány, de többnyire a falunapi versenyek díjazására készültek.

Képünkön, Madarász Gyula, mint a rendezvény támogatója és a MNT tagja, veszi át a táborban készült egyik alkotást, a tábor szervezőjétől Juhász Istvántól.

 

Az idei festőtábor összes költségeit a Szekeres László Alapítvány támogatásából sikerült fedezni.

A Fehér tó egyesület székhelyén állandó tárlat van kiállítva a táborokban készült képekből.
A nagybecskereki Petőfi MME művelődési egyesület kistermében sorra került egy tárlat megnyitója, amely során az eddigi, lukácsfalvi Fehér-tó Festőtáborban készült legszebb munkák kerültek bemutatásra, összesen 35 alkotást láthat most a nagyközönség, ebből a VII. Festőtáborból 24-et állítottak ki a szervezők.

A kiállítás december 10-ig volt nyitva, és utána a Bagljaš helyi közösség kiállítótermébe került, majd januárban a lesninai helyi közösségben is láthatja a művészetkedvelő közönség, tavaszra pedig a tervek szerint Kishegyesre, utána meg Padéra viszik el a tárlat anyagát.

A VII. Fehér tó festőtábor 2016. augusztus-szeptemberben volt megtartva, amelyen 12 festőművész vett részt és 24 alkotás készült. A festőtábor állandó tárlata, Lukácsfalván, a Fehér tó egyesület székhelyén van kiállítva.

A Fehér tó - HÁKE XII. évi közgyűlése
A lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesület 2014. március 9-én, megtartotta sorrendben, XII. közgyűlését. A tagság megismerkedett az előző évi pénzügyi és tartalmi beszámolókkal, valamint a négyéves mandátum leteltével, új vezetőséget választott.
Elnökség összetétele:
• Balanyi Sándor – elnök, az egyesület képviselője
• Gombár István – elnökségi tag, az egyesület képviselője
• Juhász István – elnökségi tag, rajzcsoport vezetője
• Bakos Leona – hagyományápoló alosztály képviselője
• Sztankulóv György – pénztáros
Ellenőrző bizottság:
• Gombár Eszter – tag
• Hallai Mihály – tag
• Parigrósz István – tag
Az új vezetőség közvitára bocsátotta az előrelátott rövid és hosszú távú tevékenységek listáját, amelyekből a közgyűlés elfogadta a következőket:
• Biztosítani az egyesület további működését,
• Befogadni az új tagokat,
• Együttműködni más szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel, stb.
• A biotermelés további népszerűsítése, fejlesztése,
• Bekapcsolódni a szociális programokba,
• A testvértelepülésekkel közös művelődési programok kidolgozása,
• Az alosztályok önálló programjainak megszervezése, koordinálása,
• A fiatalokkal való tartalmas foglalkozás,
• Megszervezni az V. Fehér tó festőtábort,
• Megszervezni a X. Paradicsomnapot,
• Parkosítani a szifonkanális melletti parcellát,
• Kirándulás az ópusztaszeri Nemzeti parkba,


A közgyűlés előtt a hagyományápolók alosztálya megtartotta a IV. Sólyom napot, amely keretén belül a fiatalok kancsika kezelés és más versenyeket szerveztek. Egy időben a három hónapja zajló, rajziskolában járó gyerekek munkájával is megismerkedhetett a tagság.

Écska monográfiája


A közelmúltban, a Fehér tó egyesület, egy könyvet kapott ajándékba az écskai Gazdag Ervintől (a könyv szerzőjétől), amelyben a környék történelme van összefoglalva.


(A képen Juhász István veszi át a könyvet szerzőjétől.)


A biotermelés népszerűsítése

Lukácsfalván a Biotermelés óvodától egyetemig elnevezésű projektum keretében népszerűsítették az organikus termelést.

Jelen voltak a helybeli diákokon kívül a szentmihályi, nagybecskereki és muzslyai diákok.

A lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápolók és Környezetvédők Egyesülete idestova két éve írt alá együttműködési szerződést a Sonja Marinković Általános Iskolával közös projektumok kidolgozása és továbbpályázása érdekében.

A mostani projektum szerint a nagybecskereki iskola kihelyezett tagozatához, a lukácsfalvihoz tartozó, 1700 négyzetméternyi földterületet karban tartják, ahol biotermelés folyik.

A Fehér tó egyesület illetékesei egy magas kerítéssel választották el a kertrészt az iskola sportpályáitól, hogy mindkét helyszínen folyjék a zökkenőmentes munka.

Az egyesület tagjai megszerezték a tanúsítványokat a biotermékek előállításához, a Fehér tó Biofarm működtetéséhez, így az egészséges élelmiszerek termelése adott.
A projektumban részvevő gyerekek megtekinthették az iskola melletti parcellát, igaz most ott nem volt semmi látványos, ám a szervezők szerint a tavaszi időszakban is végig lehet kísérni a munkafolyamatot, esetleg a jövőben még fóliasátrakban is lehet gondolkodni.

A Fehér tó egyesület székházában több összefoglaló előadást hallhattak a fiatalok, akiknek közben szórólapokat is kiosztottak, hogy továbbítsák akár szüleik felé az organikus termelés hírét.


Balanyi Sándor, a Fehér tó – HÁKE elnöke beszámolt a projektum célkitűzéseiről is, ami szerint fontos az egészséges környezet megvédése, a Közép-bánáti régióban az organikus termelés fejlesztése, a biotermelés népszerűsítése a termelők, fogyasztók körében, de az oktatási intézmények, egyesületek bevonásával is foglalkozni kell, céljaik között szerepel az ökoturizmus beindítása is.


A kezdeményező szerepét betöltő Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédelmi Egyesület továbbra is együtt szeretne működni a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolával, kapcsolatokat építene ki a muzslyai Fókusz Klaszter, családi vállalkozók egyesületével, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alappal, a nagybecskereki Mezőgazdasági szakközépiskolával, a Balanyi Biofarmmal, a Szerbiai Organikus Alappal, a belgrádi Media Master, valamint a nagybecskereki Bio Life áruforgalmazó céggel.

A projektum támogatója a Tartományi Kisebbségi, Közigazgatási és Oktatási Titkárság és a Bio Life AG cég volt.
Hangfelvétel...
Csoportkép..
.

Kónya-Kovács Otília


A Fehér tó – HÁKE képviselői részt vettek a magyar nemzeti tanács civil konzultatív testületének II. környezetvédelmi civil kerekasztalán. A tanácskozást 2013. november 27-én, szerdán tartották Hajdújáráson, a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum látogatóközpontjában. A kerekasztalon a környezetvédelem témájában jártas és legerősebb délvidéki magyar civil szervezetek képviselői vettek részt. A találkozón a következő témákról volt szó:
1. Dr. Tóth Imre (GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület, Szeged): Az egyesület eddigi legfontosabb tevékenységeinek ismertetése
2. Ricz András (Palics): A környezetvédő civil szervezetek által elérhető pályázati források bemutatása
3. Egyeztetés a szervezetek közötti további együttműködésről

A Fehér tó egyesület képviselői, külön érdeklődtek a Ludasi tó védett övezet működése iránt. Erről a témáról a házigazdák terjedelmes tájékoztatást nyújtottak.

Lukácsfalvára látogatott az Olvasókörök Szövetségének vezetősége

Április 21-én Lukácsfalvára látogatott az Olvasókörök Szövetségének a vezetősége:
- Deák György, az Olvasókörök Szövetségének társelnöke, a szövetség másik társelnöke a hódmezővásárhelyi Csúcsi Olvasókört vezető Simon Imréné és Tóth Báthori Erzsébet az Olvasókörök Szövetségének határon túli koordinátora, a Magyar SzóPont programszervezője. A küldöttséget a Fehér tó székhelyén fogadták. Az értekezlet témája a falu helyzete és a helybeli Fehér tó egyesület tevékenysége, valamint Hódmezővásárhelyen, júliusban megrendezendő aratóünnepség volt.


Happy Day a Fehér tóban


Április 17-én a lukácsfalvi Fehér tó HÁKE berkeibe látogatott a Happy TV forgatócsoportja.

A TV-sek az egyesület aktuális tevékenységeiről készítettek riportot. Az alosztályok bemutatkoztak, a kancsikások a kancsika fonását és a kezelését mutatták be, a festők a helyszínen alkottak, a horgolók kézimunkáztak és gyapjúharisnyát kötöttek. Emléktárgyak is az asztalra kerültek. A szakácscsapat bablevest tálalt, míg a biotermelők a mellé valót biztosították.

Egész nap meleg szép idő volt, így a Happy Day estig tartott.

Sakule-i juhásznapokon


Több mint 5 éve, hogy a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE kiskancsikásai, rendszeresen részt vesznek a sakulei juhásznapokon. Az idén is a rendezvényen, Ladvánszky István vezetésével bemutatkoztak a gyerekek. A versenyek és a zsűri döntése után az első 3 helyet, a leányok mezőnyében az egyesület tagjai szerezték meg:


1. Kocsis Beáta
2. Albulj Ines
3. Savić Szaska


Képünkön a Fehér tó egyesületet képviselő fiatalok.


Összegezte a múlt évet a Fehér tó egyesület

Évi közgyűlést tartott 2013. március 3-án a 16 éve létező Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, amelyen visszapillantottak a 2012. évre, és címszavakban megfogalmazták, mely terveket szeretnék megvalósítani. Balanyi Sándor, az egyesület elnöke elmondta, hogy az év összegzésekor jó elmondani újra az elért eredményeket, kiemelni a pozitív példákat, de alkalom van arra is, hogy a bírálatok elhangozzanak, a gyengeségeikről is beszéljenek, és egy minősítést fogalmazzanak meg az egyesület munkájáról.
-A 2012. évben néhány új mozzanatot tudtunk beiktatni az egyesület munkájába, sikerült néhány kistelepülési projektum megvalósítása, amelyek Lukácsfalva fejlesztésére irányulnak. A tavalyi évben először sikerült a turizmusfejlesztés kapcsán egy emlékpark kiépítése, amely a falu névadójának, Lukács Lázárnak és családjának tiszteletére lesz kiépítve. Másrészt a szakmai tömörülés, amely az egyesületen belül tevékenykedők, a biotermelők egyesülete is támogatásban részesült, sikerült a tanúsítványok fedezni a költségeket, sikerült valamennyi felszerelést beszerezni. Ez mind arról szól, hogy az itteni termelők javát is szolgálja a Fehér tó egyesület, ugyanakkor a jövőben is tervezik a fejlesztés elősegítését – mondta az egyesület elnöke.
A gyengeségek kapcsán arról számoltak be, hogy a tavalyi közgyűlésen azt is megfogalmazták, hogy szociális kérdésekkel is szeretnének foglalkozni, ám a múlt évben e téren nem történt előrelépés. Balanyi szerint a tagságnak nincs annyi „ereje”, hogy ilyen formájú projektumokat is kidolgozzon, de bízik abban, hogy a 2013-as, illetve a 2014-es évben, ha megerősödik a projektmenedzsment, akkor e téren is lesz haladás. A fiatalokkal való foglalkozást külön ki kell emelni a Fehér tó – HÁKE berkeiben, amelyet a hagyományápolók szakosztálya végez Ladvánszky Istvánnal az élen, aki a kancsika kezelésére, -fonására tanítja a gyerekeket, a fiatalokat. E hagyomány Lukácsfalván évről évre csak szélesedik, mind több fiatal vesz részt a munkában, és az eredmények sem maradnak el, ugyanis tavaly, a Hortobágy melletti Püspökladányon, egy versenyen kiemelkedő eredményt értek el a kis kancsikások, és még a hortobágyi csikósok is megcsodálták a fiatalok teljesítményét. A jövőbeni terveket illetően Balanyi Sándor elmondta, hogy csak címszavakban fogalmazták meg azokat, mert hálátlan dolog egy évre előre meghatározni a pénzügyi tervet is, hisz kizárólag pályázatok útján pénzelik az egyesületet. A megvalósításra váró tervek a megnyert pályázatoktól is függnek. A Fehér tó egyesület célkitűzései köré fonódó témákban gondolkodnak a jövőt illetően is, tehát a hagyományápolás, a környezetvédelem, a tájékoztatás, a turizmusfejlesztés terén szeretnének alkotni, projektumokat kidolgozni, és pályázni. Az idén nagyon szeretnék, ha eljuthatnának a kancsikások világbajnokságára, a III. magyar ostor napjára, amelyet Püspökladányban tartanak meg.

Kónya-Kovács Otília

III. Fehér tó festőtábor

A lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE szervezésében, kedden, 2012. augusztus 14-én, volt megtartva a III. Fehér tó festőtábor.

A részvevők grafikai és akvarell stílusú alkotásokat és festményeket készítettek.

Ez mellett, alkalom volt a kancsikafonás részleteivel is megismerkedni. A festőművészek jóvoltából alkotások készültek Lukács Lázár, Lukácsfalva névadójának leszármazottairól, amelyek, a terv szerint Lukács Lázár emlékére felállítandó emlékpark keretén belül kapnak helyet.

Még több fotó...


Kiállták a 7 próbát

Lukácsfalva küldöttsége Berekfürdőn tartózkodott a testvértelepülések találkozóján július 26-tól 30-ig.
A küldöttség részeként utaztak a Fehér tó – HÁKE kancsikásai. Szombaton a testvértelepülések közös művelődési műsorában léptek fel, vasárnap pedig a délelőtti hortobágyi túrázás után, részt vettek a nemzeti park közelében, Püspökladányon megtartandó Magyar Ostor Napján.
A rendezvény II. Sárréti Ostoros 7 próba néven futott és a versenyzőknek teljesíteni kellett a következő versenyszámokat:
• leghangosabb csergető
• legtechnikásabb csergető
• 1/2 perc alatt legtöbbet csergető
• köcsögverés
• labda vezetés ostorral
• pontos célzás
• csapók készítés időre

Ladvánszky István vezetésével a lukácsfalviak hárman indultak a versenyen: Balanyi Réka leányok kategóriában, Bakos Leona nők kategóriában és Ladvánszky István férfiak kategóriában. Díjazottak közé került Bakos Leona második helyezettként, Balanyi Rékát, pedig a legjobb leánykancsikásnak kiáltotta ki a zsűri. A jó eredmények annak ellenére születtek meg, hogy a lukácsfalviak 4 versenyszámban, először vettek részt.
A küldöttség utazási költségeit a Magyar Nemzeti Tanács fedezte.

Videofelvétel I. ...
Foto album megtekintése...
Videofelvétel II. ...

(A Magyar Szó napilapból átvett írás)
Magvető-élőújság Lukácsfalván
Településfejlesztésről, közösségfejlesztésről és faluturizmusról a kertészkedők között
Nem megszokott miliőben szervezte meg vendégvárónk, a lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület kedd esti Magvető-élőújságunkat, ugyanis konyhakertészetéről, különösképp a legendás paradicsomáról elhíresült falu lakosai terménybemutatót is tartottak, befőtt paradicsomlé, különböző magvak, és a fóliasátorból frissen szedett zöldhagyma, spenót is került az érkező vendégek és helybeliek elé.
– Ezek a termékek többsége holnap reggel már a belgrádi piacokon lesz, ebből élnek a helybeliek – mondja Balanyi Sándor, a falu mindenese, fő mozgatórugója. Érdeklődési köre a településfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezenkívül a Kisboldogasszony egyházközösség tanácsának elnöke, a Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület első embere, és a helyi közösség tanácsának alelnöki posztját is betölti. – Lukácsfalván a konyhakertészetnek hagyománya van, és kitartó munka folyik a szervezkedés érdekében is. Egyesületünk négy ágazata működik: a környezetvédelmi, a hagyományápoló, a turizmusfejlesztési és a tájékoztatási. Két héttel ezelőtt volt közgyűlésünk, amikor döntöttünk arról, hogy a szociális védelemre is kiterjesztjük tevékenységünket. Tulajdonképpen ezzel az egyesület kinőtte hagyományápoló voltát, és inkább falufejlesztési egyesületté cseperedett. Kistérségi fejlesztésben gondolkodunk, és szakmai tömörülésünk is van, különös tekintettel a környezetvédelem alosztályban, amely biotermesztéssel és technológiai fejlesztéssel is foglalkozik. A közelmúltban sikerült a helyi Sonja Marinković Általános Iskolával aláírnunk egy szerződést a biotermesztés megkezdéséről az intézet parcelláin – mondta Balanyi. A Fehér tó egyesület együttműködési szerződést kötött a Háló Vajdasági Fejlesztési Alappal, és kölcsönösen kisegítik egymást. A Háló kiterjed számos vajdasági magyarlakta településre, és ha a jelenben nem is, de a közeljövőben az a célja, hogy a helybeli fejlesztési irodák programokat, projektumokat dolgozzanak ki, amelyek a polgárok javát szolgálják. Ez nem csupán nemzeti vonalon történik, hanem a település összlakosságára hatással lesz. – A Háló második nekifutásra kezdi meg tevékenységét Lukácsfalván. Első ízben nem éppen sok sikerrel indult, most viszont ismét alakulófélben van, és ez követhető példa lehetne. Ha a falu alig ötszáz lakosával sikerült bekapcsolódnunk, miért ne sikerülne más településeknek is – mondja Balanyi. Lukácsfalváról az utóbbi időben egyre többet hallani Vajdaság-, de Kárpát-medence szerte is. Hírnevét a paradicsommal vívta ki magának. A paradicsomnapok rendezvény ötlete a Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület vezetőségének fejéből pattant ki, és az idén immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre. Azért szervezik meg a paradicsomnapokat, hogy a helyi termelők a falu legfőbb termékét, ezen túl pedig egész évi munkájukat is bemutassák, versenyformában összemérjék tudásukat, tapasztalatukat. Tavaly a Kárpát-medence képviselői, az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, magyarországi, és természetesen a vajdasági versenyzők mezőnyében választották meg a legízletesebb friss paradicsomot, főtt paradicsomot, és a legnagyobb paradicsomot.

Elmarad az idős háztartások támogatása
A tartományi mezőgazdasági titkárság a napokban meghirdeti a határutak rendezésére irányuló pályázatát, amelyre többek között a lukácsfalviak is jelentkezhetnek – jelentette be Dobai János tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes. Ám kevésbé kedvező hír, mondta, hogy a tavaly nagy érdeklődésnek örvendő, az idős földművesek és háztartások támogatására kiírt program alighanem elmarad. Tavaly mintegy 3000 igénylő részesült támogatásban, de az idén erre nem nyílik lehetőség, azzal a megindoklással, hogy ha a köztársasági minisztérium nem ír ki ilyen pályázatokat, akkor nem létezhet a tartományban sem. Az idős földművesek számára, akiknek a havi nyugdíja alig haladja meg a 8000 dinárt, mindennemű támogatás nagyon sokat jelentett volna – tette hozzá Dobai.
****
Az élőújságon napilapunkat képviselte: Németh Zoltán főszerkesztő-helyettes, Varga Attila, a Magvető szerkesztője, Tóth Bátori Erzsébet szervező, Kókai Péter marketingvezető, közös vendégként pedig Kovács Elvira és Fremond Árpád köztársasági képviselők, Dobai János tartományi mezőgazdaság titkárhelyettes, Szabó József, a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatója és Juhász Attila ifjú agrármérnök szólt az egybegyűltekhez.

Közös évzáró rendezvény

A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE és a helybeli VMSZ tagozata, december 23-án, közös évzáró rendezvényt szervezett. A két szervezet tagságán kívül a rendezvényen képviseltették magukat a környékbeli partneregyesületek, valamint Dobai János a Tartományi Mezőgazdasági és Erdészeti titkárhelyettes és Szabó József a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatója. A rendezvény elején a jelenlévők tájékozódhattak a mezőgazdasággal kapcsolatos témákról, majd a betlehemező fiatalok, bemutatták előadásukat, amellyel körüljárták a falut.

Együttműködés a Háló Vajdasági Fejlesztési Alappal
2011. december 22-én a Háló Vajdasági Fejlesztési Alap kezdeményezéseként 22, fejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, a vállalkozásokkal és kisiparosokkal foglalkozó szervezet képviselője találkozott Szabadkán. A találkozó első napirendi pontjaként együttműködési megállapodás született a Háló és a következő szervezetek között:
-Észak Vajdasági Földműves Egyesület, Palics
Puha Gábor, elnök
-Fehér Tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, Lukácsfalva Balanyi Sándor, elnök
-„Ludaspuszta” Térségi Társulás, Hajdújárás Ábrahám Csilla, elnök
-Magyarkanizsa Község Agrár Uniója, Magyarkanizsa Stojanović Aleksandar, elnök
-Magyarkanizsa Község Sertéstenyésztőinek Egyesülete, Kispiac Kovács Géza, elnökség elnöke
-Magyarkanizsai Kecsketenyésztők Egyesülete, Magyarkanizsa Bohata József, igazgatóbizottság elnöke
-Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, Bácskossuthfalva Beredity Lajos, elnök
- Z.Z. Prima, Bácsszőlős Fogas Vilmos, igazgató
-Probitas Civil Szervezet, Szabadka Pásztor Krisztina, elnök
-Regionális Kommunikációért Egyesület „URKO”, Pacsér Mgr. Szombaty Zoltán, elnök
-Termelők Klubja, Csantavér Domonkos Gábor, elnök
-Zentai Gazdakör, Zenta Sóti Ferenc, elnök
A Háló célul tűzte ki a vajdasági magyarság közösségi fejlesztését gazdasági, vállalkozásfejlesztési, vidékfejlesztési, a civil élethez, szociális helyzethez , az emberi erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó témákban. Ezen stratégiai irányvonal követéseként a Háló anyagi támogatásban részesíti a találkozón jelen lévő 22 szervezet egy-egy, a 2011-es évben megvalósított projektét.


A Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) I. plenáris ülése
A Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) a Civil Összefogás Fórum és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének kezdeményezése által, 2011. július 5-én tartotta első alakuló ülését, amelyen a Kárpát-medencei civil szervezetek nemzeti összefogásra irányuló törekvései voltak körvonalazva. Pénteken, december 9-én, a Magyar Országgyűlés Felsőházi termében tartotta első plenáris ülését a Civil Együttműködési Tanácskozás, amelyen 350 civil egyesület vett részt. A tanácskozás fővédnöke Schmittné Makray Katalin volt. A megjelenteket köszöntötte dr. Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke, majd a CET zászlajának a megáldását Dr. Barsi Balázs atya végezte el. A Köztársasági Elnök üzenetét felolvasta Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának vezetője. A tanácskozás tematikus részében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nemzeti összefogás és a nemzeti önvédelem fontosságáról beszélt. A civilek, az egyház és a kormány együttműködési formáiról Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár fejtette ki véleményét. Következett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár A civil társadalom helye a magyar nemzetpolitikában című előadása. Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke a kultúra és honismeret hatékony fejlesztésére terjesztette elő javaslatait. Dr. Bodó Barna előadása szólt az oktatás, anyanyelv és a tudomány szerepéről. Dr. Osztie Zoltán az egyházak és a civil társaságok kapcsolatrendszerének jelentőségéről beszélt. Dr. Zsoldos Ferenc MNT Civil Konzultatív Testület elnökének előadása az ifjúság nemzettudatra nevelése, a sport és a szabadidő értelmes felhasználásáról szólt. Az önfoglalkoztatás, a környezetvédelem és a nemzeti önvédelem feladatait dr. Csizmadia László FATOSZ elnök ismertette. Végezetül állásfoglalások, előterjesztések elfogadását összegezte Tarics Péter a Széchenyi István Polgári Társulás elnöke. A Civil Együttműködési Tanácskozáson, Közép-Bánátból 6 egyesület képviseltette magát:
• Nagybecskereki Petőfi MME – Balázs Ilona
• Bánáti magyar pedagógusok egyesülete – Puskás János
• Módszertani központ – Várady József
• Fehér tó – HÁKE – Balanyi Sándor
• Háló keresztény egyesület – Halmai Tibor
• Szórvány alapítvány – Kalapis Stojan atya
A CET decemberi összejövetelének üzenetét Semjén Zsolt fogalmazta meg. „2014-ben már valóban össznemzeti parlament lesz, a Magyar Országgyűlés minden magyar országgyűlésévé válik” – s jelezte, év végére meglesz a kétszázezredik kérelmező, és százezren ismét magyar állampolgárként köszönthetik az újévet. Szerinte azonban mindez csak váz, üres szerkezet, amelyet a civilek tölthetnek meg tartalommal.
Videó I. Videó II. Videó III. Videó IV. ... Emléklap
Kiosztották a jótékonysági koncert bevételét
Arról már olvashattak honlapunkon, hogy a zalaegerszegi Humán Európa Szövetség és a Mercy együttes szervezésében 2011. október 22-én tartottak egy jótékonysági koncertet, amelynek a bevételét a Közép-bánáti civil szervezetek megsegítésére szántak. A rendezvény után, erre az alkalomra összeállított bizottság pályázatot írt ki, majd a beérkezett kérelmeket elbírálta, hogy mely civil egyesületek járulnak a jótékonysági táncest bevételéből. Az érdekeltek körében szétküldték a pályázati felhívást, és a meghatározott időig négy kérelmet adtak át. A jótékonysági est bevételének szerény összegéből 5-5 ezer dináros juttatást kapott a muzslyai Lehel Női Kézilabdaklub, a Muzslyai Ifjúsági Fórum, és az alakulófélben levő, szentmihályi Hagyományápolók Egyesülete, míg a lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület 2400 dináros támogatásban részesült. A támogatásokat ma vehették át az érintett szervezetek képviselői a VMSZ muzslyai szervezetének irodájában. Mindannyian megköszönték a zalaegerszegiek segítőkészségét, hisz fáradságot nem ismerve, leutaztak Muzslyára, és teljesen ingyenesen koncerteztek, csakhogy hozzájáruljanak az itteni civil egyesületek tevékenységéhez.
k-ko
Emléknap Szűcs Imre költő halálának huszadik évfordulója alkalmából
A versmondó versenyt a Szűcs Imre az udvarnoki magyar oktatást és művelődést fejlesztő helyi társulás valamint a Jó Pajtás gyermeklap, a Magyar Szó napilap, a Forum Könyvkiadó, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a begaszentgyörgyi és a kishegyesi önkormányzat szervezte. Tizenhét település huszonkét iskolájából és egyesületekből érkezett hetvenhét gyerek lépett fel négy kategóriában. A lukácsfalvi Fehér tó egyesületből négy versenyző indult: Kocsis Beáta, Fehér Krisztina, Kocsis Zoltán és Ballai Dávid és szavalt el egy-egy Szűcs Imre-verset. A rendezvényt végigkísérte Kapronczay Péter, a magyar nagykövetség első titkára, Bogdán József tordai plébános, Dobai János, a tordai önkormányzat elnöke. A háromtagú zsűri elnöke Erdély Lenke, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója volt
.
A Vajdasági Magyar Civil Szövetség Magyar civil jövő Vajdaságban című konferenciát tartott
2011. október 28-án és 29-én Szabadkán, az Augustiniánumban
.
Az összejövetelen 45 vajdasági bejegyzett magyar civil szervezet vett részt. Közép-Bánátból a nagybecskereki Petőfi MME és Lukácsfalváról a Fehér tó – HÁKE képviseltette magát.
Az összejövetel elsőnapi programja:
- Horváth László köszöntötte a jelenlévőket
- Dr. Zsoldos Ferenc : A MNT és a civilek
- Dr. Csizmadia László: A magyarországi és határon túli civil tapasztalatok.
Az összejövetel második napján több előadás témájához szólhattak hozzá a jelenlévők:
- Sebestény István: Magyarországi és határon túli civil tapasztalatok
- Pásztor István: A politikum és a civilek kölcsönös elvárásai és teljesítései
- Mr. Deli Andor: Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és a civil szféra
- Badis Róbert: Vajdasági magyar civil szervezetek – egy tanulmány margójára
- Dr. Somogyi Sándor: Életminőség és szociális tőke
- Dr. Zsoldos Ferenc: A konferencia összegzése, értékelése
- Béres Zoltán: A zárónyilatkozat megszövegezése és elfogadása.
A konferencia támogatója a magyarországi Bethlen Gábor Alap volt.
Beszámoló - hangfelvétel...
Pásztor István - hangfelvétel...
Dr. Zsoldos Ferenc - hangfelvétel..
.

Zala megyeiek jótékonysági koncertje

A zalaegerszegi Humán Európa Szövetség (HESZ) és a Mercy együttes a Közép-bánáti civil szervezetekért mottóval tartottak ma este egy jótékonysági koncertet a Muzslai Petőfi Sándor MME-ben. A HESZ és a lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület kapcsolata tovább szövődik, hiszen a közelmúltban egy közös projektumként tartottak egy tanácskozást éppen a jövőbeni együttműködésről. Már azon az összejövetelen megfogalmazódott a zalaegerszegiek segítőkészsége, és akkor úgy döntöttek, hogy elsőként egy koncert bevételével próbálnak hozzájárulni a közép-bánáti civil szervezetek megsegítéséhez. Hegedűs Erzsébet, a Humán Európa Szövetség elnöke elmondta, hogy a jótékonykodás mellett a céljuk, hogy közelebb hozzák Zala megyét Közép-Bánáthoz.
A Mercy együttes frontembere, Strein Attila Balázs Miki elmondta, hogy vendégeket is hoztak erre a koncertre, mégpedig a Gold Band-et és Cocoboy-t. Az est keretében a közönség kedvében jártak, azokat a zeneszámokat játszották legelőször, amelyeket ők kérték, majd a Mercy együttes legújabb CD-jéről is felcsendültek a zeneszámok.
Balanyi Sándor, a lukácsfalvi Fehér tó egyesület elnöke elmondta, hogy egy közös, kistérségi eseményre került ma sor, ami a Közép-bánáti civil szervezetek összefogását tükrözi, ugyanakkor a határon átnyúló kapcsolatokat is erősíti. A tervek szerint az elkövetkező időszakban a bánáti civil szervezetek partnerei lesznek a Zala-megyei szervezeteknek, és várhatóan határon átívelő projektumokat is meg tudnak majd valósítani. A jótékonysági koncert bevételét a civil egyesületek megsegítésére fordítják, és a jövőben ösztönözni szeretnék a szervezeteket, hogy kapcsolatokat építsenek, merjenek partnerként közreműködni más civil egyesületekkel, hogy tovább bővítsék és fejlesszék ezt a Közép-bánáti közösséget.
Kónya-Kovács Otília

Videó No. 1

Videó No. 2

Mercy -

merci...
merci...
merci... beaucoup !

Jótékonysági koncert Közép-bánáti civilekért
A VMSZ nagybecskereki körzeti szervezete és a lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület közös szervezésében jótékonysági koncertet tart október 22-én a zalaegerszegi Humán Európa Szövetség és a Mercy együttes. A rendezvényre szombaton 20 órai kezdettel kerül sor a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében – hallottuk a VMSZ nagybecskereki irodájában megtartott sajtótájékoztatón, ahol Balanyi Sándor a lukácsfalvi egyesület elnöke és Sztojkó József, a VMSZ muzslyai helyi szervezetének elnöke mondott bővebb tájékoztatót. A bevételt a Közép-bánáti civil szervezetek megsegítésére fordítják, mégpedig pályáztatás útján osztják ki a támogatásra szánt anyagiakat. A táncest keretében a Mercy együttes új CD-jének bemutatójára is sor kerül. A belépőjegy ára 200 dinár, és elővételben megvásárolható a Muzslai Petőfi Sándor MME-ben, a nagybecskereki Petőfi MME titkárságán, Szentmihályon Budai Lászlónál lehet érdeklődni (064/8291416), Erzsébetlakon Pozsár-Halász Évánál (060/5556641), Lukácsfalván pedig Balanyi Sándornál (064/2246899) kaphatnak információt.
Hanganyag!
A vajdasági magyarság az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett

Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú földi maradványait őrző eleméri katolikus templomban tartottak központi megemlékezést. Ökomenikus szertartással kezdődött a megemlékezés, amelyet msgr. Gyuris László nagybecskereki esperes celebrált.
A mise után az egybegyűltekhez elsőként Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár szólt, kiemelve a legfontosabbat: azt, hogy az erőszakos leszámolások soha többé ne történhessenek meg. Arra kér mindnyájunkat, hogy szülőföldünkhöz, őseink egyedül álló nyelvéhez és gazdag kultúrájához hűen és elválaszthatatlanul ragaszkodjunk. De a vajdasági magyarságnak tudnia kell azt is, hogy bármilyen eredmények és arányok születnek majd egyes helyeken, az anyaország magyarjaira és a magyar kormányra mindig számíthat.
A megemlékezésen Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is beszédet tartott:
- Szabadságharcunknak máig ható örök értékei vannak. Ezek egyike a különbözőségek tisztelete, és az összefogás a nemes célok érdekében. Nem foszthatnak meg bennünket a hitünktől a nemzet felemelkedésében, a hitünktől a megmaradásban, és a hitünktől a szabadság és 1848 eszméjében. Erről csak mi magunk mondhatunk le. Ne tegyük ezt, tisztelt hölgyeim és uraim! Őrizzük meg nemzetünket, őrizzük meg az emlékezetet a hős tábornokokra, a szabadságharc vívmányaira! Éljen a magyar nemzet!
Az eleméri tiszteletadáson összesen 20 koszorút helyeztek el a vajdasági magyar pártok, önkormányzatok képviselői, a Kiss család leszármazottjai, hozzátartozói és civil szervezetek mellett a belgrádi magyar nagykövetség és a szabadkai főkonzulátus vezetői is. Lukácsfalváról a VMSZ helyi tagozata nevében Bakos Ervin elnök és Molnár Katalin alelnök, valamint a Fehér tó – HÁKE nevében Balanyi Sándor és Balanyi Erzsébet koszorúzott.
Szűcs Imre egyesület képviselői a Fehér tó-ban

Szeptember 24-én, a Szűcs Imre udvarnoki magyar oktatást és művelődést fejlesztő társulás, Marcseta Jaszmina elnök vezetésével, meglátogatta a Fehér tó egyesületet. Az udvarnoki vendégeket fogadta Balanyi Sándor, az egyesület elnöke és Ladvánszky István a kancsikások vezetője. A két egyesület közötti együttműködés már elkezdődött, amikor a lukácsfalvi kiskancsikások bemutatkoztak az udvarnoki búcsún. A mostani megbeszélésen szó volt a folyamatban lévő tevékenységekről, valamint az udvarnoki kiskancsikások csoportjának létrehozásáról. Ennek értelmében az udvarnoki és a lukácsfalvi fiatalok, közös edzést tartottak, amelyen a vendégek a kancsika kezelés első lépéseivel ismerkedhettek meg
.

Együttműködnek a Zala-megyei és Közép-bánáti civil egyesületek


A Zala megyei, söjtöri PÁRA - Pályakezdők Szolgáltató Érdekvédelmi Regionális Alapítvány egyik partnerével, a lukácsfalvi Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesülettel közös projektumot valósítottak meg, ugyanis az NCA pályázatán nyertek támogatást határon átnyúló együttműködésre. E projektum keretében a közép-bánáti magyar civil egyesületek vezetőit, képviselőit hívták meg egy tanácskozásra, de ugyanakkor a zalai civil élet képviselői is szép számban bemutatkoztak. A Lukácsfalván megszervezett összejövetelen képviseltette magát a nagybecskereki Petőfi MME, a Muzslai Petőfi Sándor MME, a Sziveri János Művészeti Színpad, a szentmihályi József Attila MME, az erzsébetlaki Császár-tó MME, a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete, továbbá a muzslyai ifjúsági szervezet, a VMSZ közép-bánáti helyi szervezeteinek képviselői. Magyarországról, Zala megyéből jelen volt a Haza Bölcse Alapítvány, az Interregionális Térségfejlesztési Alapítvány, a Humán Európa Szövetség, a Folklór Regionális Roma Alapítvány, a PÁRA – Pályakezdők Alapítvány, valamint a zalaegerszegi hosszútávfutással foglalkozó sportegyesület képviselője.
A tanácskozáson minden részvevőnek alkalma volt a bemutatkozásra, majd az együttműködési kapcsolatokat, közös programok megvalósítását fejtegették, és a pályázati lehetőségekről is tárgyaltak.

Kónya-Kovács Otília


Következő oldal - korábbi hírek ... 2011
Következő oldal - korábbi hírek ....2010.


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150