Temesvár - Arad

Június 18-tól 20-ig, a Polgárok mint partnerek projektum részeként, Temesvárra és Aradra látogatott, községünk néhány civil szervezetének a képviselõje. A projektum fõ hordozója a temesvári Eu-regionális Központ a demokráciáért szervezet volt. Bánáti oldalról, mint partner, a Civil szervezeteket fejlesztõ Központ állította össze a küldöttség összetételét:
- CRCD/CDCS Nagybecskerek - Alisa Halak és Zeljka Manic
- A multifunkcionális agro-eko-etno-turizmust fejlesztéséért létrejött hálózatból ( 7 szervezetet tömörít) - Brankovic Ivana
- A Matica Slovacka és a községi nemzetiségek tanácsából - Hanjik Janó
- A Fehér tó - HÁKE-bõl - Balanyi Sándor
- A községben létezõ civil szervezetek koordinátora - Babovic Ljiljana
- A Zrenjanin rádió és újság munkatársa, egyben a Bega - Románok egyesületének a titkára - Vojin Margareta.
- Román - szerb nyelv tolmács - Marinika Ciobanu

Június 18. Temesvár
. Látogatás a turisztikai info-központba, prospektusok, térképek, információk...
. Beszélgetés az EU-regionális központ székhelyén. Ebéd, internet használás.
. Városháza. Irodahelység bemutatása, ahol a polgárok ügyeit intézhetik, pl. kivonatok, engedélyek, kérvények. Egy helyen fogadják és ugyanott adják ki a végzéseket.
. Városbemutató.
. A MOL bevásárlóközpont megtekintése, ahol minden személyi dokumentum intézését el lehet végezni.
Június 19. Arad
. A városháza tájékoztató irodájának bemutatása. Az iroda kötelessége, hogy a városi tanács ülése elõtt, 30 nappal, elkészítse és elküldje az érdekelteknek a javaslatokat. Minden civil szervezetnek, külön kérés nélkül küldik minden alkalommal a szükséges anyagot. A polgárok postán és mail-ben kaphatnak információt. A tanács döntéseit az irodának kell publikálni és terjeszteni. Az iroda működését a költsévetésbõl pénzelik.
Június19. Temesvár
. A Nõket védelmezõ egyesület bemutatása. Különbözõ kampányokat szerveznek a családban történõ erõszak ellen, a munkahelyen történõ zaklatás ellen, a prostitúció ellen. Nyilvántartásukban 500 eset szerepel ahol a nõk jogai voltak megsértve.
. Egy Roma nemzetiségűeket tömörítõ egyesület bemutatása. Tánc-, színész-, énekes csoportok gyakorolnak a székhelyükben. Az emeleten 5-6 szoba van berendezve utazó diákok számára. Egy tucatnyi számítógép, amelyeken gyakorolnak és tanulnak. A székhelyük mellett egy mosoda van. Öt mosógéppel önkéntesek ingyenes szolgáltatásokat végeznek a rászorulóknak.
Június 20.Temesvár
. Fogadás a városházán. A nyilvánosságot tájékoztató iroda bemutatása. 13 városnegyedbõl van a Tanács összetétele. Az irodának koordinátor szerepe van a fiatalok, idõsek és a civil egyesületek érdekeinek bemutatásánál és érvényesítésénél. Erre a célra az évi költségvetés 450 000€.
. Látogatás a városházán kívül működõ, de a fönt említett irodával együttműködõ ún. Caal center-be, ahol fogadják a polgárok különbözõ panaszait. Számítógépre rögzítik õket és a panaszokra, javaslatokra 30 napon belül felelnek. Egy irodában 16 számítógépen végzik a tevékenységüket.

A projekt június 22-én, 10 h-tól folytatódik, a nagybecskereki városháza barokk termében, amikor a CDCS a temesváriakkal együtt szemináriumot szervez a Polgárok mint partnerek címmel.