Tavaszra megépül az út?


A nagybecskereki község 870 millió dinárt kapott a Tartományi Nagyberuházási Alapból és a sportcsarnok befejezésére odaítélt 50 millióval együtt összesen 11 millió eurónyi összeggel rendelkezik. Ennek a pénznek a felhasználásáról beszélt, szeptember 12-i sajtótájékoztatóján Goran Knezevic községi elnök, megjegyezve, hogy most ezekkel a számadatokkal olyan pártok is büszkélkednek, melyek nemrég még hallani sem akartak Vajdaság autonómiájáról.
A fenti összeget 11 projektumra kapták, melyek fõleg infrastrukturális beruházások megvalósítását látják elõ. Többek között a falvak szennyvízlevezetõ-hálózatára (a városban már teljesen befejezték a munkát és összesen 288 km hosszú hálózatra 18 200 háztartás kapcsolódott már rá), az új sportcsarnok befejezésére (márciusára tervezik befejezni), a Homokos fürdõhely és a II. Béga-tó rendezésére, utak és járdák felújítására. Itt kiemelnénk a Lukácsfalva és Muzslya közötti műút kiépítését, amelyet már évek óta vár a két magyarlakta település lakossága. Tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció már elkészült, a jövõ év tavaszán munkához is látnak az útépítõk. A mintegy három kilométeres út kiépítésének gyors befejezését hátráltathatja a két kisebb híd megépítése.
A város legnagyobb gondja továbbra is az arzénmentes ivóvíz biztosítása. Folyamatban van a legkedvezõbb kivitelezõ kiválasztása, és Knezevic szerint 2008-ban már egészséges vizet isznak a nagybecskerekiek. A másik megvalósításra váró nagy beruházás a szennyvíz-tisztító berendezés megépítése. Újságírói kérdésekre a községi elnök elmondta, hogy a folytatják a város fõterének a rendezését, kihangsúlyozva, hogy a Plankerten átvezetõ bekötõút terve nem a politikusoktól származik. A további munkálatok elsõsorban a részletes Városrendezési Terv elfogadásától függnek. A bioetanol gyár építésének a sorsa elsõsorban a szerbiai kormánytól függ, mert az amerikai-magyar konzorcium arra kért biztosítékot, hogy az elkövetkez tíz évben nem változnak egyes törvényszabályok. Erre viszont egyelõre senki sem mer garanciát vállalni.