Törökbecsén és Aracson volt a Fehér tó – HÁKE

Szombaton, március 28-án,egész napos kirándulást szervezett a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE. Délelõtt Törökbecsén a Fiatalok ötletbörzéjén mutatkozott be, délután pedig meglátogatta az aracsi pusztatemplom romjait.
A 6 felnõtt és 9 fiatalból álló csoport a II. Fiatalok ötletbörzéjén szórólapokat és Bega – Temes könyveket osztogatott a látogatóknak. Alkalom volt bemutatni a törökbecsei közönségnek, hogyan szórakoznak és társalognak lukácsfalván a fiatalok,. A népviseletbe öltözött kiskancsikások nagy érdeklõdést keltettek fel, amikor a bemutatták csapatban és egyénileg a kancsika kezelését. A szerbiai és magyarországi fiatalok a helyszínen átvehették a kancsika kezelés elsõ leckéjét.
Az aracsi pusztatemplom látványos maradékai, káprázatos képet varázsolt mindenki szemében.
Néhány mondat róla: A Bánság szerbiai részén a Törökbecse Beodra és Basahíd közötti határban egy téglaépület monumentális hatású romjai találhatók. A romok az aracsi településrõl (ma Törökbecse egyik városrésze) elnevezett kolostortemplom maradványai. A templom eredetileg három köríves, apszisos, nyolcszögû és kötegelt pillérekkel tagolt háromhajós, bazilikális szerkezetû, boltozott, román stílusú építmény volt. Az épület sorsát a 16. század török pusztításai pecsételték meg. A romok a környék elnéptelenedésének, majd a 19. századi romkultusznak és a mûvészettörténeti-régészeti tudomány általi felfedezésnek köszönhetõen menekültek meg a teljes pusztulástól. Fennmaradásuk állagmegóvó helyreállítási munkák eredménye. Az aracsi pusztatemplomot az 1990-es években a délvidéki magyarság újra felfedezte, s fokozatosan a délvidéki magyarság jelképévé, kultikus emlékévé válik. Két civil szervezet, s a délvidéki magyarság közéleti szereplõinek adományozandó díj viseli e nevet.
Készült is sok egyéni és csoportos fénykép. A tagságból korábban, csak ketten voltak már Aracson, utoljára 14, valamint 42 évvel ezelõtt. A pusztatemplom 15 évvel ezelõtti hatásáról itten olvashatnak bõvebben. Ez a 15 év alatt rendbe lett hozva a templom környéke, ki lett takarítva a belseje és a hozzá vezetõ utak is járhatóak. A kirándulás alkalmat adott a tagságnak és a fiataloknak, hogy megismerkedjenek másokkal és múltunk egy részével.

Balanyi Sándor

   
   
   
   
   
   
 
   
fõoldal