II. „Civil Honfoglalás – Civil Szerződés”

A szegedi Dél-Alföldi Regionális Alapítvány szervezte meg, május 14-16-ig a "határtalan" magyar-magyar és a nemzetközi civil kapcsolatok bővítését is megcélzó rendkívüli összejövetelét.
Hetedhét határon innen és túl!
II. „Civil Honfoglalás – Civil Szerződés”
Kárpát-medencei nemzetközi civil találkozó - néven.
Ezen a rendezvényen, a Kárpát-medencei nemzetközi civil találkozón, Közép Bánátból részt vett a lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesület az Egy a szórványból című bemutatóval és a nagybecskereki Petőfi MME, A 65 éves Petőfi MME múltja, jelene és jövője előadással. Nagy érdeklődést keltett fel, a magyarcsernyei Biacsi Karolina, a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem halgatójának előadása az Aracsi pusztatemplom romjainak, megvédéséről és felújításáról.
A rendezvény célkitűzései:
- A civil szervezetek egymás tapasztalatára építve, a közeljövőben hatékonyabban tudjanak helyi- és határon átnyúló nemzetközi programokat szervezni partneri kapcsolataik bővítésével.
- A magyarországi 7 régió és a határ menti 7 régió civil szervezeteinek tevékenységét - azok képviselői által - megismertessék egymással.
- Megismerjék, mely szervezet milyen témában és tevékenységgel, a kapcsolattartás mely módszerével vesz részt a közéletben.
- A civil kooperációs ötletek kezdeményezésével és felkarolásával, a civil szervezetek együttműködési és partnerségi kapcsolati tőkéje erősödjön.
- Tevékenységük összehangolásával, közöttük egy életre szóló együttműködés mellett, a civil baráti kapcsolat is kialakuljon.
Ezt megelőzően, 2008 év decemberében az I. rendezvény, az akkori „Civil Honfoglalás” a magyarországi 7 régió civil szervezeteinek részvételével történt. Civil együttműködésüket - mint a krónikák szerint, a magyarság első alapszerződését - jelképesen „Civil Vérszerződéssel” tették emlékezetessé oly módon, hogy minden régió vezére, a tájegységére jellemző vörösbort hozott magával. Ezt egy ivókupába öntötték és a vezérek jelképesen kortyoltak belőle, így megszentesítve további jó kapcsolatukat.
A II. Civil Honfoglalás – Civil Szerződés, rendezvényen a 7 magyarországi (Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) és 7 határon túli (Burgenland, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Horvátország, Muravidék) régiók egyesületeinek vezetői, maguk között „civil vezéreket” választottak meg, akik - egy rövid eskü után, saját borukat egy edénybe bocsátva, egymásnak hűséget fogadván - „Vérszerződést” kötöttek.
Vasárnap a rendezvény zárónapján, műhelymunka volt szervezve, a konkrét együttműködések előkészítése céljából, valamint a civil szervezetek közötti együttműködési megállapodások létrehozása.
- Ácsné Ferenci Ildikó a Dél-Alföldi Regionális Alapítvány képviselőjének és a rendezvény egyik szervezőjének összefoglalója.

   
Mr. Tóth Glemba Klára előadás közben
A Közép-bánáti "honfoglalók"
Biacsi Karolina az Aracsi pusztatemplom restaurátora
Miskolci József a Vajdasági Magyar Civil Szövetség elnöke
A kötelességünk
Civil honfoglalók
...saját borukat egy edénybe bocsátva...
...a vezérek jelképesen kortyoltak belőle.
A délvidéki és horvátországi vezérek
A fonott kalács Zentáról érkezett
Az eskü
Ácsné Ferenci Ildikó a Dél-Alföldi Regionális Alapítvány képviselője és a rendezvény egyik szervezője
   
   
   
   
Főoldal