Kampány

Október 2-án, Nagybecskereken a Mezõgazdasági minisztérium és a Európai Újjáépítési Alap szervezésében kampánybemutató lett tartva Szerbia vidékfejlesztési tervérõl 2008-2013-ig.
Erre a bemutatóra a nagybecskereki Mezõgazdasági Intézet javaslatára, meghívást kapott a lukácsfalvi Fehér tó –HÁKE is.
Vitaindítónak Dragan Stefanovic elmondta melyek lesznek a közeljövõben a minisztérium lépései a vidékfejlesztés terén. A projektumot a kormány részére Panagiotis Kolyris, görögországi, vidékfejlesztési szakértõ készítette, aki ezt személyesen be is mutatta. A továbbiakban Jean Bernar Lalan pénzügyi szakértõ elemezte a kormánytól, valamint a képviselõháztól várható törvényjavaslatokat a pénzügyi forgalomról. Kihangsúlyozta, hogy ez a szektor reformálása nélkül EU-s pénzek nem jutnak el kellõképpen a célcsoportokhoz.
Külön érdekességként említette, hogy Franciaországban a regisztrált gazdaságok havonta 1500€ támogatást is kapnak. Hasonló összegektõl fosztaná meg a szerbiai kormány a hazai kisgazdákat, amennyiben az EU-val nem hozza összhangba megfelelõen a törvényeit.
A Civil szférát érintõ kérdésekben a szakértõk elemezték azt az elképzelést, hogy minden településen létezzen egy vidékfejlesztési központ, amely szolgáltatásokat nyújtana a polgároknak, civil szervezeteknek, gazdaságoknak ebben a (várhatóan) bonyolult szubvenciós-pályázatos rendszerben. A Minisztérium részérõl is voltak jelzések, hogy hamarosan pályázatok várhatók e központok létrehozására (már ahol nincsenek).