Felhívás

A lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesület felhívással fordul Nagybecskerek községében működő általános iskolákhoz, művelődési egyesületekhez, valamint civil szervezetekhez, és felkéri őket, hogy vegyenek részt az Érted! – Értöd? elnevezésű, határon átnyúló projektumban, amelyet a VMDK szegedi tagozatával közösen valósítanak meg a magyarországi Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.
A projektum azoknak/azokért van kidolgozva, akik az ö-ző, bánáti, avagy szögedi tájszólásban tudják magukat kifejezni. A célkitűzése pedig a magyarság viszonyulása és ragaszkodása ehhez a tájszóláshoz, ennek az állapotnak a kiemelése és összehasonlítása a köznyelvvel. Evvel rámutatni a Közép-Bánátban használt magyar nyelv állapotára, ennek létezésére és fontosságára. Továbbá a Szeged-környéki és Közép-bánáti régiókban élő magyarság összekötő szálainak a felkutatása, feltárása és bemutatása, a fiataloknak a történelmi tényeket az őseik származásáról, a hasonló földrajzi elnevezések keresése (pl. a Sándorfalva és Szeged közt, valamint a Lukácsfalva melletti halastavak egyforma nevei – Fehér tó), a régióban élő szomszédok megismerése és megértése és a határon átnyúló hosszútávú partnerkapcsolatok kialakítása és megerősítése. A végső cél pedig a régióban élő magyarság identitástudatának erősítése.
A versenyzők a környékükön megtörtént eseményekből meríthetik a témát , anekdota, mese formájában.
A Délvidéken 5 településről vehetnek részt az érdeklődők (Lukácsfalva, Muzslya, Nagybecskerek, Erzsébetlak, Szentmihály), Magyarországon háromról (Sándorfalva, Tiszasziget, Mórahalom).
- Szeptember, október, november a helyi selejtezők lebonyolításának ideje.
- Várhatóan január/február lesz a tervezett nagytalálkozó és döntő ideje.
- Márciusban a legjobb délvidéki versenyzők felkészítő tanáraikkal Magyarországra kirándulnak majd, ahol megtekintik Bálint Sándor (a legszögedibb szögedi) emlékhelyeit.
A célcsoport az általános iskolások 3-8. osztályos tanulói, valamint külön kategóriában a felnőttek is részt vehetnek.
Jelentkezni október 17-ig lehet telefonon vagy a lent megadott e-mail címekre.
Bővebb információkat a következő mobilszámokon, illetve e-mail címeken lehet kapni:
- 064/3063280 – kkotilia@gmail.com - Kónya-Kovács Otília projekt koordinátor
- 064/2246899 – feherto@zrlocal.net - Balanyi Sándor projektvezető

 
Főoldal