Beszámoló

a Vajdasági Magyar Civil Szövetség I., tisztújító, Közgyűlésérõl, amely 2008. november 22-én, szombaton, 10 órai kezdettel lett megtartva a szabadkai Magyar Ház földszintjén (Ago Mamužic utca 11.)

NAPIREND:
1. A 3 tagú munkaelnökség megválasztása
2. A jegyzõkönyvvezetõ és két hitelesítõ megválasztása
3. A CISZ elnökének rövid beszámolója a szervezet célkitűzéseirõl és eddigi tevékenységérõl
4. A tagszervezetek képviselõinek beszámolója civil tapasztalataikról, elvárásaikról és gondjaikról
5. Vita az elhangzottakról (tennivalók meghatározása, javaslatok döntéssé formálása)
6. A CISZ Munkatervének meghozatala
7. A CISZ pénzügyi tervének megvitatása és meghozatala
8. A Közgyűlés elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
9. Az Elnökség elnökének, elnökhelyettesének és 5 alelnökének megválasztása
10. A Felügyelõ Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjának megválasztása
11. Az Alapszabály módosítására irányuló észrevételek megtétele
12. Egyéb

Döntések

1. Meg lett bízva az elnökség, hogy a vita alapján, dolgozza ki a CISZ munkatervét.
2. Tisztújítás:
• Közgyűlés elnöke - De Negri Ibolya - Szabadka
• Közgyűlés elnökhelyettese – Hájik Árpád - Verbász

• A CISZ elnöke – Miskolci József - Szabadka
• A CISZ elnökhelyettese – Nagy István – Szabadka
• Alelnök – Sós Mihály - Szabadka
• Alelnök – Krizsán Vilmos – Ada
• Alelnök – Gubás Ágota – Szabadka
• Alelnök – Tóth Lívia – Zenta
• Alelnök – Balanyi Sándor – Lukácsfalva

• Felügyelõ bizottság – Roncsák Petrovics Erika - Szabadka
• Felügyelõ bizottság – Raj Rozália – Szabadka
• Felügyelõ bizottság - Bicskei Ibolya- Noszály

A döntések egyhangúan lettek meghozva.

Megérkeznek a Fehér tó - HÁKE képviselõi
17-77-ig
Vajdasági Magyar Civil Szövetség
fõoldal