Pannónia Interkultura - Sándorfalva - Lukácsfalva

A sándorfalvi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület és a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, Pannónia Interkultura néven futó, közös projektuma van folyamatban. A költségek fedezését, pályázat útján, az Esély a Stabilitásra Alapítvány biztosította. A projektum keretein belül a Fehér tó Egyesület tagjai február utolsó és március elsõ napján, két napos, látogatást tettek Sándorfalván. A küldöttséget 9 tizenéves és 12 felnõtt képezte, közöttük volt Maja Josimović a nagybecskereki Civil Társadalmat Fejlesztõ Központ képviselõje.
A projektumból ez alkalommal a következõ tevékenységek voltak végbe víve:

  • A Sándorfalva melletti Tan és Sétaösvény látogatása,
  • Közvetlen tárgyalás az egyesületek közötti további együttműködésrõl ,
  • Gasztronómiai szokások bemutatása,
  • Más szokások és hagyományok megismerése – kancsikások bemutatója,
  • Fiatalok ismerkedése
  • A www.sandorfalvikornyezetvedok.org honlap közös szerkesztése
A projektumban még elõre van látva a Tanösvény berendezési tárgyainak felújítása és a projektum eredményeinek az értékelése.
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
fõoldal