Online részvétel közgyűlésen.
Avagy mire is jó a Skype.

Február 8-án Balanyi Sándor a Lukácsfalvi Fehér – tó Hagyományápoló és Környezetvédõ Egyesület elnökének meghívására online kapcsolatban részt vettem az egyesület közgyűlésén. A közgyűlésen lehetõségem volt felszólalni, véleményt mondani az elhangzottakról, saját tapasztalatomat megosztani a jelenlévõkkel.Az ülést Gombár István vezette. Napirenden volt Balanyi Sándor beszámolója a 2008. évben végzett munkáról. Alapszabályt módosítottak, az egyesületen belül alosztályokat hoztak létre, javaslatot tettek azok vezetõire. Megtárgyalták a stratégiai célkitűzéseket, melyek között szerepelt a kapcsolat kiszélesítése, fejlesztése egyesületünkkel. Komoly vitát váltott ki a pályázatok elkészítése, beadása. Egyben azonban megegyeztek, pályázni kell, ugyanis ez az elõrehaladás egyik fontos kritériuma a közösségért vállalt önkéntes munka mellett. Elhangzott, hogy vajdaságban is fontos szerepe van a civil szférának, mint a közösségi munka színterének. Fontos a civil kontroll, a társadalom komoly tagjai a civil szervezetek, szervezõdések. Felvetõdött a közös projektumokban történõ részvétel, melyeket a közelmúlt eredményei is igazoltak. Ezek voltak a Bega Temes projektum, valamint a Pannon Interkultura projektum, melyet egyesületünk koordinál. A tanácskozás végén február utolsó hétvégéjére átadtam egyesületünk meghívását a HÁKE tagsága részére, egy közös program eltöltésére Sándorfalván.

Sipos György,
Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület elnöke, Sándorfalva

  
fõoldal