A Fehér tó - HÁKE Közgyűlése
A lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédõ Egyesület március 9-én, vasárnap tartotta meg évi közgyűlését. Balanyi Sándor elnöki beszámolójából kiderült, hogy nagyon szerteágazó munka folyt a 2007. évben az egyesület berkeiben. A múlt évben több helységben is bemutatkoztak, mint például a torontálszigeti, valamint a felsõhegyi birkapaprikás-fõzõ versenyen, illetve ez utóbbin a kancsikások is vetélkedtek, továbbá a Muzslyai lakodalom, valamint a Pásztor nap elnevezésű rendezvényen, a magyarországi sándorfalvi Városnapokon, stb. Nagyon sok hazai és külföldi szemináriumon, elõadáson, konferencián is részt vettek a tagok. Elmondható, hogy több helyen sikeresen pályázott az egyesület, megemlíthetõ a Tartományi Nemzeti Kisebbségügyi titkárság, a Szekeres László Alapítvány, a Tartományi nonprofit szektor fejlesztéséért létrehozott Alap, amely pályázatán 200 000 dinárt nyertek, továbbá a szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány, ahol egymillió forint összegű támogatást ítéltek oda a lukácsfalvi egyesületnek a székhelyük tatarozására. Megszervezték a Paradicsom napját, amely ezúttal nemzetközi jelleggel bírt, hiszen versenyzõk voltak Magyarországról, a zsűri egyik tagja pedig Olaszországból érkezett.
Szoros partneri kapcsolat alakult ki a lukácsfalvi egyesület és a temesvári Szórvány Alapítvány között, ugyanis a tavaly megkezdõdött, Bega és Temes – folyók, melyek összekötnek bennünket elnevezésű projektum ez év nyaráig tart. A bánáti gyerekek, vezetõikkel együtt már részt vettek a temesvári kiállításon, de hátra van még a részvevõk karavánja, hiszen végigjárják majd a projektumban részvevõ településeket is mindkét országban.
Kónya-Kovács Otília
fõoldal