A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE részt vesz a Vajdasági Fejlesztési Háló szövésében!


Megindult a Vajdasági Fejlesztési Háló munkatársainak kiképzése a hálóban való feladatokra. Ezt a munkát mint a Hálót alapító egyik tagszervezet a szabadkai Regionális Tudományi Társaság végzi. Az elsõ képzésre március 28-tól 30-ig került sor Szegeden a Juhász Gyula tanárképzõ fõiskolai kar épületében. A részvevõket a péntek esti fogadáson köszöntötte Pásztor István a VMSZ elnöke, valamint T. Molnár Gizella intézetvezetõ. A három napos képzésen a hálótervezés és a közösségfejlesztés alapjairól volt szó. Azok számára, akik a Hálóban az elkövetkezõ idõkben dolgozni szeretnének, a képzésen való részvétel kötelezõ. A Fehér tó – Háke elnöke meghívó révén, részt vett a szegedi képzésen. A képzés mindenki számára ingyenes. Április folyamán, újabb 2 hétvégébõl álló tanfolyam lesz megszervezve, itthon 3 településen, melynek témája a projektmenedzsment, a
pályázatírás, a kommunikáció, valamint a számvitel lesz.

Az alakulóban levõ Vajdasági Fejlesztési Háló irányelvei, célkitűzései:

A vajdasági magyar nemzeti közösség élettérfejlesztési – közösségfejlesztési szolgálata a múlt-jelen-jövõ összzefügéseiben működik majd, és ennélfogva roppant színes sokrétű, a létünk valamennyi szféráját érintõ projektumról van szó. A Háló a történelmi hagyományápolást, a nemzeti identitás megõrzését, a környezetvédelmet, a szociális kérdéseket, a rászoruló családok és egyének megsegítését, az agrárfejlesztést, a munkahelyteremtést és számos más területet ölel fel. Nemcsak egy adott réteggel, földrajzi egységgel, szórvánnyal vagy tömbbel, hanem a teljes vajdasági magyar nemzeti közösséggel foglalkozik. A Háló a terv szerint minden egyes magyarlakta településre kiterjed. A projektum megvalósításába a VMSZ ernyõszervezetein kívül várhatóan bekapcsolódnak a települések civil szervezetei, önkéntesek és mindenki, aki e küldetés részese óhajt lenni. A Háló pályázatok, projektumok, programok révén igyekszik biztosítani a szükséges forrásokat az anyaországban, Szerbiában és az Európai Unióban egyaránt.
Olyan hálózat kialakításáról van szó, amely jelen pillanatban közel 30 teleplülésen kezdi meg munkáját, a végsõ cél pedig mintegy 110 település bevonása.

Lukácsfalva, 2008.03.30.