Bega -Temes karaván és székhely avatás

A Bega és Temes – folyók, melyek összekötnek elnevezésű, határokon átívelõ projektum immár a 10. hónapjába lépett. Mint ismeretes a temesvári Szórvány Alapítvány projektumában a lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédõ Egyesület a partner. Vasárnap, június 8-án, érkeztek Lukácsfalvára a Bega – Temes karaván tagjai Romániából, pontosabban a Temes megyébõl, mintegy 20-an, akik hétfõn és kedden ellátogattak több településre, amelyek e két folyó partján fekszenek, illetve amelyek részesei e projektumnak.
A karaván érkezését a kis kancsikások fellépése tette ünnepélyesebbé, majd utána a Fehér tó Egyesület székházát átadták hivatalosan is rendeltetésének. A szalagot dr. Zsoldos Ferenc a vajdasági civil szféra kiemelkedõ egyénisége vágta el. Megnyitóbeszédében a következõket mondta:
-Nagyon fontos a kultúránk megõrzése, ez egy központi elem. Viszont az is biztos, hogy a 21. század kihívásai új megoldásokat követelnek. Fontos az, hogy erre a legkisebb településen is reagáljanak, úgy, mint Lukácsfalván is. A Fehér tó Egyesület a legszebb példa arra, hogy tisztán az akarat és a szív, mire képes. Amikor megismertem a lukácsfalvi kezdeményezõket, akkor láttam, hogy csak az egész kezdetén vannak, de az is ott volt a szemükben, hogy tudják mit szeretnének megvalósítani. Apró lépésekkel indultak, és szinte hihetetlen, hogy idáig eljutottak: önerõbõl, egy önálló objektumot, egy intézményt tudtak létrehozni itt Lukácsfalván. Szerintem ez nem valaminek a csúcsa, hanem igazából még csak most kezdõdik itt az igazi munka. Valójában ezek után kezdõdik az a fejlesztési tevékenység, amelyre már régóta vágytak. Kívánom, hogy ez a székhely otthon legyen úgy a tagoknak, mint a helybelieknek, és hogy ez a hely az elkövetkezõ években a fejlesztés központjává váljon. Biztosan egy példamutató kezdeményezésként fog állni a környezõ települések elõtt.
Bodó Barna a temesvári Szórvány Alapítvány elnöke üdvözlõbeszédében elmondta, hogy Lukácsfalva abban is jó példa számukra, hogy egy kis településen egy ilyen központot megnyit, és hogy ez mit jelenthet. Továbbá az is példaértékű, hogy Lukácsfalva ki tud tekinteni a település, a közösség határain túlra is.
Az ünnepség este folytatódott tovább, hiszen a nagybecskereki Madách Amatõr Színház tagjai léptek színre az Ifjúsági Otthonban.

főoldal