Falugyűlés volt Lukácsfalván


2009. február 15-én, falugyűlést tartott a helyi tanács Lukácsfalván. A választópolgárok elõtt a tanács tagjai beszámoltak a 2008-as év tevékenységeirõl és ismertették a 2009-es munkatervet. A falugyűlésen 35 szavazattal rendelkezõ polgár vett részt. A választók listáján szereplõknek ez a 8%-a. A beszámoló után, komoly észrevételek hangzottak el a végbe vitt munkálatokról:
-A dűlõutak javítására 2 millió dinár lett elköltve, de a polgárok nem elégedettek az elvégzett munkálatokkal. Többen kifogásolták, hogy a határba vezetõ utak továbbra sem járhatóak, mivel csak összetúrták a földet, az utakra pedig nem került cseréptörmelék.
-A Falufejlesztési Egyesületnek 2008-ban, 170 ezer dinárt utalt át a tanács. A polgárok megkérdõjelezték, elsõsorban az Egyesület létezését, másodsorban követelték, hogy az illetékesek számoljanak be, mire lett az összeg elköltve.
A 2009-es munkaterv is pótolva lett:
-A tanács tagjait tavaly választották meg, az Ellenõrzõ bizottság megválasztását pedig elmulasztották. Kezdeményezték, hogy a legrövidebb idõn belül meg legyenek választva e bizottság tagjai.
-Kérték, hogy a munkatervbe kerüljön be a Muzslya és Lukácsfalva közötti út melletti fásítás elkezdése, amelyet a muzslyai helyi közösség tanácsával közösen kellene végezni.

   
   
   
főoldal